דרשות אחרונות

יסודות האמונה | אל העברים ה 11- ו 3

דבר אלוהים תהילים י״ט, קי״ט חזרה בתשובה תהילים נ״א אמונה באלוהים עברים י״א תורת תבילות רומים ו מתנות וקריאות קורינטים א׳ י״א תחית המתים קורינטים א׳ ט״ו משפט עולם תסלוניקים ב׳ א Домашнее задание Божье Слово: Псалом 18, Псалом 118. Покаяние: Псалом 50. Вера в Бога: К Евреям 11. Крещение: К Римлянам 6. Дары и…