יסודות האמונה | אל העברים ה 11- ו 3

דבר אלוהים תהילים י״ט,

קי״ט חזרה בתשובה תהילים נ״א

אמונה באלוהים עברים י״א

תורת תבילות רומים ו

מתנות וקריאות קורינטים א׳ י״א

תחית המתים קורינטים א׳ ט״ו

משפט עולם תסלוניקים ב׳ א

Домашнее задание Божье Слово: Псалом 18, Псалом 118.

Покаяние: Псалом 50.

Вера в Бога: К Евреям 11.

Крещение: К Римлянам 6.

Дары и призвания: 1-е Коринфянам 11.

Воскресение мертвых: 1-е Коринфянам 15.

Божий суд: 2-е Фессалоникийцам 1.