Zoya

זויה סלדק

משפחה אימא לשבעה ילדים: אלכס, בוריס, אנה, יאנה, ויקטוריה, אולג וטאי מקצוע מוזיקולוגיה ותיאוריה, גרפיקה ועריכה. מי הדמות האהובה עליך מהכתובים ומדוע? המלך דוד. הוא היה אדם בעל כישורונות רבים ותכונות חיוביות רבות. על אף זאת, כמו כל אדם, דוד המלך עשה טעויות בחייו, לעיתים טעויות טרגיות, אך ידע להפנימן, להיכנע לאלוהים ולהודות בחטאו. מה…