Posts by andy

ארבעה שיעורים של פול וושר

היום העלנו ארבעה שיעורים של פול וושר לאתר. השיעורים ניתנו במסגרת הסמינר שהעביר פול בקהילת "חסד ואמת" בנונמבר 2016. לנוחיותכם, השיעורים מתורגמים סימולטנית לעברית. עקבו אחרי קישרים הבאים: תלמידים אמתיים | מתי ז 13-23 ארבעה עמודים של החיים המשיחיים שאלות והבשורה | האגרת הראשונה של יוחנן ה 13 חשיבותה של הקהילה | האגרת הראשונה אל טימותיאוס…