פסוק השבוע

"הרי שתים-עשרה שעות ליום. המתהלך ביום איננו נכשל, כי רואה הוא את אור העולם הזה. אבל המתהלך בלילה נכשל, כי האור איננו בו", הבשורה עפ"י יוחנן יא 9-10

קריאה שנתית